Vista previa e impresión

Propiedades
 
18
Nënshkruaj kontratën për leje ndërtimi
(e modifikur më: 5/18/2017)

Espera hasta paso siguiente

0 ditë  -  5 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Ana Risteska Gorgievska

Këshilltare
Tel: +389 42 21 35 11

Rezultatet e pritshme

Kontratë për kompensim për rregullim të tokës ndërtimore Kontratë për kompensim për rregullim të tokës ndërtimore

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Draft kontratë

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Max. 5 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Neni 59(paragrafi13)
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Neni 59(paragrafi13)

Informacion shtesë

Pesë ditë pas nënshkrimit të kontratës aplikuesi njoftohet me SMS ose email se leja e përkohshme është e gatshme dhe mund ta shkarkohet nga sistemi informativ e-leje për ndërtim.

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License