Vista previa e impresión

Propiedades
 
1
Merr fletë pronësie dhe çertifikatë nga plani kadastror
(e modifikur më: 5/19/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Agjencioni për kadastër të patundshmërisë

Major Çede Filipovski , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 30 66
Website: www. katastar.gov.mk

Njësia përkatëse

Pulti për informacione dhe pranime

E hë: 08:30-12:30, 13:00-16:30
Mar: 08:30-12:30, 13:00-16:30
Mër: 08:30-12:30, 13:00-16:30
E enj: 08:30-12:30, 13:00-16:30
E pre: 08:30-12:30, 13:00-16:30

Personi përgjegjës

Emin Mehdiji

Asistent administrativ
Tel: +389 42 21 30 66
Email: e.mehdiji@katastar.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Vërtetim për kërkesën e parashtruar 01 - Vërtetim për kërkesën e parashtruar
Fletë pronësie 01 - Fletë pronësie
Çertifikatë nga plani kadastror 01 - Çertifikatë nga plani kadastror

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për fletë pronësie (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për çertifikatë nga plani kadastror (origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 183
Çertifikatë nga plani kadastror
MKD 180
Fletë e pronësisë
Mënyra e pagesës: kartë bankare
Pagesa mund të bëhet edhe në zyrën e kadastrës me kartë bankare.

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 15mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për kadastër të patundshmërive (MK)
Ligji për kadastër të patundshmërive (MK)
Nenet 8, 156(paragrafi1, 2)
2. Ligji për kadastër të patundshmërive (SQ)
Ligji për kadastër të patundshmërive (SQ)
3. Tarifa për të dhënat nga sistemi gjeodezik- kadastror (MK)
Tarifa për të dhënat nga sistemi gjeodezik- kadastror (MK)
Nenet 8, 10

Informacion shtesë

Në anën e djathtë të hyrjes në zyrën e kadastrës gjendet makina për numër pritjeje, zgjedhni çfarë dokumenti ju duhet dhe pritni të thirret numri juaj.
Queue number machine/  Aparati për numër të pritjes Queue number machine/ Aparati për numër të pritjes
Queue number/ Numri i pritjes Queue number/ Numri i pritjes

Kërkim ndihme: Agjencioni për kadastër të patundshmërisë

Enti përkatës

Agjencioni për kadastër të patundshmërisë

Major Çede Filipovski , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 30 66
Website: www. katastar.gov.mk

Njësia përkatëse

Pulti për informacione dhe pranime

E hë: 08:30-12:30, 13:00-16:30
Mar: 08:30-12:30, 13:00-16:30
Mër: 08:30-12:30, 13:00-16:30
E enj: 08:30-12:30, 13:00-16:30
E pre: 08:30-12:30, 13:00-16:30

Personi përgjegjës

Mahir Bajrami

Udhëheqës
Tel: +389 42 21 17 62
Email: m.bajrami@katastar.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License