Udhëzuesi hap-pas-hapi në procedurat administrative

Udhëzuesi hap-pas-hapi në procedurat administrative

Udhëzuesi hap-pas-hapi në procedurat administrative

Mirësevini në portalin e procedurave transparente të Gostivarit!

Ky portal është përgatitur nga Komuna e Gostivarit në përpjekje për të siguruar informacione të qarta dhe  udhëzime hap-pas-hapi mbi rregullat dhe procedurat administrative.  Këtu do të gjeni informacione të hollësishme për mënyrën e zhvillimit të procedurës përkatëse administrative, departamenti ku duhet të drejtoheni, çfarë duhet të dorëzoni, sa duhet të pritni deri në përfundim të procedurës, sa do të jetë kostoja e përgjithshme dhe në detaje e procedurës në fjalë, si dhe bazën juridike që justifikon veprimet e përmendura.
Informatat dhe udhëzimet e prezentuar në këtë portal janë marrë dhe pregaditur në bashkëpunim të plotë me departamentet përkatëse të Komunës së Gostivarit dhe intitucioneve tjera publike dhe private, me të cilat qytetari bashkëvepron për të arritur qëllimim e caktuar.
Publikimi zyrtar i portalit pritet të bëhet në gjysmën e parë të vitit 2017.

Komuna e Gostivarit më shumë 
Si punon më shumë 
Reagimet e juaja më shumë 
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License