Vista previa e impresión

Propiedades
 
15
Prano parallogarinë dhe draft kontratën
(e modifikur më: 5/18/2017)

Rezultatet e pritshme

Draft kontratë 01 - Draft kontratë
Parallogari 01 - Parallogari

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Neni 59(paragrafi11)
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Neni 59(paragrafi11)

Informacion shtesë

Aplikuesi pranon sms ose email që informon se parallogaria dhe draft kontrata janë të gatshme dhe mund të merren nga sistemit informativ e-leje për ndërtim. Aplikuesi duhet të bëjë pagesën në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License