Vista previa e impresión

Propiedades
 
9
Merr projektin themelor
(e modifikur më: 5/18/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo arkitekt i liçencuar

të listuara poshtë në Website: http://www.komoraoai.mk/al/antaret

Rezultatet e pritshme

Projekti arkitekturor 01 - Projekti arkitekturor
Projekti ndërtimor 01 - Projekti ndërtimor
Çertifikatë për efikasitet të energjisë 01 - Çertifikatë për efikasitet të energjisë
Çertifikatë seizmologjike 01 - Çertifikatë seizmologjike
Projekti elektroteknik 01 - Projekti elektroteknik
Projekti për ujësjellës dhe kanalizim 01 - Projekti për ujësjellës dhe kanalizim
Elaborat për mbrojtje nga zjarre 01 - Elaborat për mbrojtje nga zjarre
Faza e makinerisë 01 - Faza e makinerisë
Projekti themelor Projekti themelor

Shpenzimet

Shpërblimi për arkitektin paguhet drejtpërdrejt, shuma dallon nga një arkitekt në tjetrin, nuk ka tarifë fikse ligjore.

Kërkim ndihme: Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar

Enti përkatës

Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar

Rr. Dame Gruev, Nr. 14-a , Shkup 1000
Tel: +389 23 22 23 56
Website: http://www.komoraoai.mk/en/

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License