Vista previa e impresión

Propiedades
 
7
Apliko për plan themelor
(e modifikur më: 5/18/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo arkitekt i liçencuar

të listuara poshtë në Website: http://www.komoraoai.mk/al/antaret

Rezultatet e pritshme

Takim 01 - Takim

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë nga plani kadastror (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Fletë pronësie (origjinal)
4. 01 - Libre deuda de patente
Elaborati për të dhëna numerike (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Nenet 2(paragrafi1, 14), 3(paragrafi2, 4), 4a(paragrafi1, 3, 12), 43(paragrafi1), 47(paragrafi1)
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Nenet 2(paragrafi1, 14), 3(paragrafi2, 4), 4a(paragrafi1, 3, 12), 43(paragrafi1), 47(paragrafi1)

Informacion shtesë

Të gjithë raportet dhe projektet (çertifikata seizmologjike, projekti arkitekturor, ndërtimor, projekti për ujësjellës dhe kanalizim, elektrik, efikasitet energjetike) të domosdoshme për të aplikuar për leje ndërtimi, përgatiten nga arkitekt të autorizuar, shif listnë në linkun më sipër.

Kërkim ndihme: Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar

Enti përkatës

Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar

Rr. Dame Gruev, Nr. 14-a , Shkup 1000
Tel: +389 23 22 23 56
Website: http://www.komoraoai.mk/en/

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License