Vista previa e impresión

Propiedades
 
6
Paguaj dhe merr elaboratin për të dhëna numerike
(e modifikur më: 5/19/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo gjeodet i liçencuar


List of authorized geodesic surveyors in Gostivar/ Lista e gjeodetëve të liçencuar në Gostivar List of authorized geodesic surveyors in Gostivar/ Lista e gjeodetëve të liçencuar në Gostivar

Rezultatet e pritshme

Numerical data receipt 01 - Numerical data receipt
Elaborati për të dhëna numerike 01 - Elaborati për të dhëna numerike

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 2,173
Për parcelë
18 % of total cost
- MKD 391.14
Total cost: 2,173
MKD 676
Për çdo parcelë shtesë

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn

Arsyetimi ligjor

1. Tarifa për shërbimet gjeodezike (MK)
Tarifa për shërbimet gjeodezike (MK)
Neni 2(paragrafi6)

Kërkim ndihme: Oda e shoqërive tregtare për punë gjeodezike

Enti përkatës

Oda e shoqërive tregtare për punë gjeodezike

Majakovski, 3 , Shkup 1000
Tel: + 389 23 22 04 49
Fax: +389 23 21 66 54
Email: info@geokomora.mk
Website: www.geokomora.mk

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License