Vista previa e impresión

Propiedades
 
17
Dërgo fletëpagesën
(e modifikur më: 5/18/2017)

Espera hasta paso siguiente

0 ditë  -  1 ditë

Rezultatet e pritshme

Njoftim me SMS 01 - Njoftim me SMS

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa për rregullim të tokës ndërtimore

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Max. 1 ditë

Informacion shtesë

Një ditë pas dërgimit të fletëpagesës, aplikuesi nëpërmjet SMS ose email-it njoftohet se pagesa është procesuar dhe kontrata mund të nënshkruhet.

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License