Vista previa e impresión

Propiedades
 
5
Apliko për elaborat për të dhëna numerike
(e modifikur më: 5/19/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
3 ditë  -  5 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo gjeodet i liçencuar


List of authorized geodesic surveyors in Gostivar/ Lista e gjeodetëve të liçencuar në Gostivar List of authorized geodesic surveyors in Gostivar/ Lista e gjeodetëve të liçencuar në Gostivar

Rezultatet e pritshme

Takim 01 - Takim

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik (Kopje e tjeshtë)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 3 ditë - Max. 5 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Neni 59(paragrafi2)
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Neni 59(paragrafi2)

Informacion shtesë

Elaborati për të dhëna numerike është i vlefshëm vetem nëse përgatitet nga gjeodet të liçencuar nga lista e prezentuar më lartë. Aplikuesi merr telefonatë nga zyra gjeodezike, 3 deri 5 ditë pas dorëzimit të kërkesës, për të marrë elaboratin e gatshëm.

Kërkim ndihme: Oda e shoqërive tregtare për punë gjeodezike

Enti përkatës

Oda e shoqërive tregtare për punë gjeodezike

Majakovski, 3 , Shkup 1000
Tel: + 389 23 22 04 49
Fax: +389 23 21 66 54
Email: info@geokomora.mk
Website: www.geokomora.mk

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License