Vista previa e impresión

Propiedades
 
14
Apliko për leje ndërtimi
(e modifikur më: 5/18/2017)

Espera hasta paso siguiente

5 ditë  -  15 ditë

Rezultatet e pritshme

Njoftim me SMS 01 - Njoftim me SMS

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa e taksës (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë nga plani kadastror
3. 01 - Libre deuda de patente
Fletë pronësie
4. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik
5. 01 - Libre deuda de patente
Elaborati për të dhëna numerike
6. Projekti themelor
Projekti themelor (origjinal)
Në qoftë se kërkesën e parashtron zyrë projektuese, nevojitet edhe autorizim notarial
1. 01 - Libre deuda de patente
Autorizim i notarizuar
Në qoftë se ndërtesa përmban edhe hapësira afariste, nevojitet edhe elaborat për mbrojtje nga zjarre
1. 01 - Libre deuda de patente
Elaborat për mbrojtje nga zjarre (origjinal)
Në qoftë se ndërtesa është e paraparë si ndërtesë kolektive, nevojitet edhe faza maqineri
1. 01 - Libre deuda de patente
Faza e makinerisë (origjinal)
Në qoftë se ndërtesa është më e madhe se 300 metra katrorë, përmban hapësira afariste apo ka ashensor, kërkohen edhe raporte të revizionit.
1. 01 - Libre deuda de patente
Raport nga revizioni për fazat e projektit themelor (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Raport nga revizioni për fazat e projektit themelor (origjinal)

Korniza kohore

Kjo periudhë kohore është e nevojshme për informinin e institucioneve tjera përkatëse për të kontrolluar nëse fayat e elektrikës, ujësjellsit dhe kanalzimit, janë të përpiluara në pajtim me normat dhe rregulloret.
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 5 ditë - Max. 15 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Nenet 2(paragrafi1, 14), 3(paragrafi20, 9, 20, 21, 47(paragrafi6), 59(paragrafi2, 8, 9, 11)
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Nenet 2(paragrafi1, 14), 3(paragrafi20, 9, 20, 21, 47(paragrafi6), 59(paragrafi2, 8, 9, 11)

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License