Vista previa e impresión

Propiedades
 
11
Prano fjalëkalimin për token
(e modifikur më: 5/18/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

ÇDO BANKË E AUTORIZUAR

Rezultatet e pritshme

Njoftim me email 01 - Njoftim me email
Fjalëkalimi për token 01 - Fjalëkalimi për token

Informacion shtesë

Aplikuesi pas pranimit të emailit me fjalëkalim, duhet të shkon në bankë dhe të merr USB-në me tokenin e aktivizuar.

Kërkim ndihme: Ofrues i autorizuar për e-nënshkrime 'KIBS'

Enti përkatës

Ofrues i autorizuar për e-nënshkrime 'KIBS'

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License