Vista previa e impresión

Propiedades
 
16
Paguaj shumën e parallogarisë
(e modifikur më: 5/18/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Fletëpagesë për parallogarinë e paguar 01 - Fletëpagesë për parallogarinë e paguar

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë për rregullim të tokës ndërtimore (origjinal)

Shpenzimet

Shpenzimet llogariten nga ana e komunës në bazë të sipërfaqes në metër katrorë dhe kumtohen në parallogarinë për rregullimin e tokës ndërtimore.
Construction tariff per square meter/ Tarifa për rregullim të tokës ndërtimore për metër katrorë Construction tariff per square meter/ Tarifa për rregullim të tokës ndërtimore për metër katrorë

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Neni 59(paragrafi11)
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Neni 59(paragrafi11)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License