Lista e hapave
(Numri total i hapave: 7)
Merr çertifikatën e trajnimit për shofer  (2)
Merr vërtetim nga testimi për shofer  (2)
Merr çertifikatën për shofer  (3)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (3)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Çdo bankë komerciale (x 2)
1 6
Çdo bankë komerciale
Çdo trajnues i autorizuar
2
Çdo trajnues i autorizuar
Komuna e Gostivarit (x 4)
3 4 5 7
Komuna e Gostivarit

Çfarë do të merrni (3)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Çertifikatë trajnimi
2
Çertifikatë trajnimi
Vërtetim nga testimi për shofer
4
Vërtetim nga testimi për shofer
Çertifikatë për shofer
7
Çertifikatë për shofer

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Fletëpagesë (x 2)
1 6
Fletëpagesë
Kërkesë për trajnim
2
Kërkesë për trajnim
Pagesë për trajnimin
2
Pagesë për trajnimin
Letërnjoftim (x 2)
2 4
Letërnjoftim
Patentë shoferi
2
Patentë shoferi
Kërkesë për testim
3
Kërkesë për testim
Çertifikatë trajnimi
3
Çertifikatë trajnimi
Pagesa për çertifikatë
7
Pagesa për çertifikatë
Vërtetim nga testimi për shofer
7
Vërtetim nga testimi për shofer

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  6,250

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 6,000
Shuma për trajnim
MKD 250
Taksa për çertifikatë shoferi

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 7 ditë 90 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 10mn 1h. 10mn
Koha në sportel: 15mn 2h. 35mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 7 ditë 90 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Neni 37 (tarifa 3)
Law on transport and traffic (MK) Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
  Nenet 8), 8 s ( paragrafi 7, 8 s (paragrafi 3)
Law on transport and traffic Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
  Nenet 8), 8 x (paragrafi 7, 8 x (paragrafi 3)
Rule book on driver testing and certification Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
  Nenet 2, 3, 10, 12, 13, 14
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License