Vista previa e impresión

Propiedades
 
12
Merr tokenin
(e modifikur më: 5/18/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

ÇDO BANKË E AUTORIZUAR

Rezultatet e pritshme

USB për tokenin 01 - USB për tokenin

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 15mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 15mn

Kërkim ndihme: Ofrues i autorizuar për e-nënshkrime 'KIBS'

Enti përkatës

Ofrues i autorizuar për e-nënshkrime 'KIBS'

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License