Lista e hapave
(Numri total i hapave: 4)
Apliko për tatimin mbi pronën  (2)
Paguaj tatimin vjetor mbi pronën  (2)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (2)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Çdo bankë komerciale (x 2)
1 4
Çdo bankë komerciale
Komuna e Gostivarit (x 2)
2 3
Komuna e Gostivarit

Çfarë do të merrni (1)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Aktvendim për tatimin vjetor mbi pronën
3
Aktvendim për tatimin vjetor mbi pronën

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Fletëpagesë (x 2)
1 4
Fletëpagesë
Formular për paraqitje tatimi
2
Formular për paraqitje tatimi
Pagesë për aplikimin e tatimit mbi pronën
2
Pagesë për aplikimin e tatimit mbi pronën
Fletë pronësie
2
Fletë pronësie

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  500

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 500
Taksa e aplikimit për tatim prone

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 7 ditë 15 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 5mn 1h. 15mn
Koha në sportel: 0mn 20mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 7 ditë 15 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Nenet 37 (tarifa 2, paragrafi 2)
Law on property taxes Ligji për tatimet mbi pronën
  Nenet 2), 6, 9, 26 (paragrai 1, 27
Law on property taxes (AL) Ligji për tatimin në pronë ( SQ)
  Nenet 2), 6, 9, 26 (paragrafi 1, 27
Municipal council decision on property values Vendimi i Këshillit Komunal për vlerësimin e pronës
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License