Lista e hapave
(Numri total i hapave: 2)
Paguaj tatimin vjetor komunal  (2)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (2)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Komuna e Gostivarit
1
Komuna e Gostivarit
Çdo bankë komerciale
2
Çdo bankë komerciale

Çfarë do të merrni (2)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Aktvendim për tatimin vjetor
1
Aktvendim për tatimin vjetor
Pagesa për tatim vjetor
2
Pagesa për tatim vjetor

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Fletëpagesë për tatimin vjetor
2
Fletëpagesë për tatimin vjetor

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  3,000

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 3,000
Tatimi vjetor për firmën

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 1 ditë 15 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 5mn 30mn
Koha në sportel: 5mn 10mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 1 ditë 15 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on municipal taxes (MK) Ligji për taksat komunale (MK)
  Nenet 5, 11, 20 (tarifa 1)
Law on municipal taxes (AL) Ligji për taksat komunale (SQ)
  Nenet 5, 11, 20 (tarifa 1)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License