Lista e hapave
(Numri total i hapave: 7)
Apliko për leje shrytëzimi të hapësirave publike  (2)
Merr leje për shfrytëzim të hapësirave publike  (5)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (2)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Çdo bankë komerciale (x 2)
1 5
Çdo bankë komerciale
Komuna e Gostivarit (x 5)
2 3 4 6 7
Komuna e Gostivarit

Çfarë do të merrni (2)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Aktvendim për shfrytëzim të hapësirës publike
4
Aktvendim për shfrytëzim të hapësirës publike
Leje për vendosje të pajisjes urbane
7
Leje për vendosje të pajisjes urbane

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Fletëpagesë (x 2)
1 5
Fletëpagesë
Kërkesë për shfrytëzim të hapësirës publike
2
Kërkesë për shfrytëzim të hapësirës publike
Pagesa e taksës për kërkesë
2
Pagesa e taksës për kërkesë
Çertifikatë ekzistues nga plani kadastror
2
Çertifikatë ekzistues nga plani kadastror
Fletë pronësie
2
Fletë pronësie
Çertifikatë ekzistuese nga plani
2
Çertifikatë ekzistuese nga plani
Projekt arkitekturor ekzistues
2
Projekt arkitekturor ekzistues
Vendim ekzistues i firmës së regjistruar
2
Vendim ekzistues i firmës së regjistruar
Kontratë qeraje
2
Kontratë qeraje

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  250

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 250
Taksa e aplikim për leje

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 6 ditë 18 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 15mn 1h. 20mn
Koha në sportel: 10mn 35mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 6 ditë 18 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Neni 37 (tarifa 3)
Law on municipal taxes (MK) Ligji për taksat komunale (MK)
  Nenet 3 (paragrafi 3), 9 (paragrafi 2)
Law on municipal taxes (AL) Ligji për taksat komunale (SQ)
  Nenet 3 (paragrafi 3), 9 (paragrafi 2)
Law on catering (MK) Ligji për veprimtari hoteliere (MK)
  Neni 12 (paragrafi 3)
Law on catering (AL) Ligji për veprimtari hoteliere (SQ)
  Neni 12 (paragrafi 3)
Law on local self-governance (MK) Ligji për vetqeverisje lokale (MK)
  Neni 20
Law on local self-governance Ligji për vetqeverisje lokale (SQ)
  Neni 20
Decisions of the municipal council Vendim i Këshillit Komunal
  Nenet 6, 9, 11, 14, 15
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License