Institucionët

Ligjet dhe Normat

Formularët dhe dokumentët

Komuna e Gostivarit

address Address:
Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61
telephone Tel:
+389 42 21 35 11

Unidades e Personas a cargo

Qendra për shërbime komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Visar Rustemi
Asistent administrativ
Tel  +389 42 21 81 67
Gëzim Haxhi-Ejup
Udhëheqës
Tel  +389 42 21 81 67

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Ana Risteska Gorgievska
Këshilltare për punë analitike dhe operues në urbanizim
Tel  + 389 42 21 35 11
Jeton Salija
Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel  +389 42 21 35 11
Ana Risteska Gorgievska
Këshilltare
Tel  +389 42 21 35 11
Sema Jakupi
Tel  +389 42 21 35 11
Sema Jakupi
Tel  +389 42 21 35 11
Refet Imeri
Udhëheqës i departamentit për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel  +389 42 21 35 11

Departamenti për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Jetmir Aliu
Udhëheqës i departamentit për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit
Tel  +389 42 21 35 11
Resmi Ejupi
Udhëheqës departamenti
Tel  +389 72 27 77 23

Zyra e Kryetarit të Komunës

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Nevzat Bejta
Kryetar Komune
Tel  +389 42 21 35 11

Departamenti për tatime, taksa dhe të hyra tjera komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Olivera Josifoska
Udhëheqëse e departamentit për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera komunale
Tel  +389 42 21 35 11
Adrian Durmishi
Vlerësues komunal
Tel  +389 42 21 25 44

Departamenti për tatime, taksa dhe të hyra tjera komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Departamenti për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Section for taxes and other municipal revenues

Sektori për çështje financiare

Sektori për çështje financiare

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Fitore Aligega
Udhëheqëse e sektorit për çështje financiare
Tel  +389 42 21 44 06
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License