Vista previa e impresión

Propiedades
 
10
Merr vërtetim për punësimin e regjistruar
(e modifikur më: 4/27/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Agjencioni për punësime

Rr. Kej Vardar, Nr. 1 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 80 15
Website: www.avrm.gov.mk

Njësia përkatëse

Zyra për regjistrim të punësimeve

E hë: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mar: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mër: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E enj: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E pre: 08:30-11:00, 11:30-16:30

Personi përgjegjës

Mybera Aliu

Zyrtare për punësime
Tel: +389 42 21 80 15
Email: mubera.aliu@avrmcv.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Vërtetim për punësimin e regjistruar 01 - Vërtetim për punësimin e regjistruar

Dokumentet e nevojshme

1. Formular për regjistrim të punësimit
Formular për regjistrim të punësimit (origjinal)
2. Autorizim për punësime
Autorizim për punësime (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 10mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 15mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 12a
2. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 12a

Informacion shtesë

Ndonjëherë si rezultat i problemeve në lidhjen e sistemit të regjistrit qendror dhe të agjencionit për punësim, zyrtar i agjencionit mund të kërkoj kopje të vendimit nga regjistrimi i firmës. Me lëshimin e vërtetimit për punësim, të dhënat në mënyrë automatike dërgohen tek këto institucione: Fondi për sigurim pensional dhe invaliditet, Fondi për sigurim shëndetësor dhe Zyra për të hyra publike,

Kërkim ndihme: Agjencioni për punësime

Enti përkatës

Agjencioni për punësime

Rr. Kej Vardar, Nr. 1 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 80 15
Website: www.avrm.gov.mk

Njësia përkatëse

Zyra për regjistrim të punësimeve

E hë: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mar: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mër: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E enj: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E pre: 08:30-11:00, 11:30-16:30

Personi përgjegjës

Hisen Amzai

Udhëheqës i agjencionit për punësim
Tel: +389 42 21 80 15
Email: hisen.amzai@avrmcv.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License