Vista previa e impresión

Propiedades
 
7
Porosit vulat
(e modifikur më: 4/27/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0.5ditë  -  1 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo prodhues për vula

listuar në Website: https://goo.gl/wsKgFx

Rezultatet e pritshme

Takim 01 - Takim

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Vendim ekzistues i firmës së regjistruar (Kopje e tjeshtë)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 15mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 0.5ditë - Max. 1 ditë
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License