Vista previa e impresión

Propiedades
 
6
Verifiko nënshkrimin
(e modifikur më: 7/4/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo zyrë notariale

Rezultatet e pritshme

Nënshkrim i verifikuar Nënshkrim i verifikuar

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 150
Shuma për verifikimin e nënshkrimit

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 10mn - Max. 15mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn

Arsyetimi ligjor

1. Tarifa për shërbimet notariale (MK)
Tarifa për shërbimet notariale (MK)
Nenet 38, 55
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License