Vista previa e impresión

Propiedades
 
2
Nënshkruaj deklaratat për aplikim
(e modifikur më: 6/28/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  35 mn
0.5ditë  -  1 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo avokat apo kontabilist i liçencuar

listuar në Website: https://goo.gl/MCtQQ0

Rezultatet e pritshme

Kërkesë për regjistrim si tregtar individual 01 - Kërkesë për regjistrim si tregtar individual
Deklaratë në bazë të nenit 29 01 - Deklaratë në bazë të nenit 29
Deklaratë në bazë të nenit 7 01 - Deklaratë në bazë të nenit 7
Deklaratë në bazë të nenit 14 01 - Deklaratë në bazë të nenit 14
Deklaratë e avokatit 01 - Deklaratë e avokatit
Nënshkrim i verifikuar Nënshkrim i verifikuar

Korniza kohore

Pritja në radhë: Max. 15mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 0.5ditë - Max. 1 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Nenet 29(paragrafi6), 32(paragrafi1)
2. Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Nenet 29(paragrafi6), 32(paragrafi1)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License