Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
1
Cakto agjent regjistrues
(e modifikur më: 6/14/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  60 mn
0.5ditë  -  1 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo avokat apo kontabilist i liçencuar

listuar në Website: https://goo.gl/MCtQQ0

List of authorized lawyers and accountants/ Lista e avokatëve dhe kontabilistëve të autorizuar List of authorized lawyers and accountants/ Lista e avokatëve dhe kontabilistëve të autorizuar

Rezultatet e pritshme

Autorizim dhënë avokatit apo kontabilistit 01 - Autorizim dhënë avokatit apo kontabilistit

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Të dhëna themelore për firmën (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Min. 20mn - Max. 30mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 0.5ditë - Max. 1 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Neni 14(paragrafi2)
2. Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Neni 14(paragrafi2)
3. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 34a
4. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 34a
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License