Institucionët

Ligjet dhe Normat

Formularët dhe dokumentët

Agjencioni për punësime

address Address:
Rr. Kej Vardar, Nr. 1
telephone Tel:
+389 42 21 80 15

Unidades e Personas a cargo

Zyra për regjistrim të punësimeve

E hë: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mar: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mër: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E enj: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E pre: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mybera Aliu
Zyrtare për punësime
Tel  +389 42 21 80 15
Hisen Amzai
Udhëheqës i agjencionit për punësim
Tel  +389 42 21 80 15
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License