Vista previa e impresión

Propiedades
 
3
Apliko për regjistrim subjekti
(e modifikur më: 6/27/2017)
Ky hap ndërmerret nga avokat apo kontabilist

Espera hasta paso siguiente

1 ditë  -  2 ditë

Rezultatet e pritshme

Njoftim me email 01 - Njoftim me email

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë në bazë të nenit 29 (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë në bazë të nenit 14 (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë në bazë të nenit 7 (origjinal)
4. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për regjistrim si tregtar individual (origjinal)
5. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (Kopje e tjeshtë)
6. Nënshkrim i verifikuar
Nënshkrim i verifikuar (origjinal)
7. 01 - Libre deuda de patente
Autorizim dhënë avokatit apo kontabilistit (origjinal)
8. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë e avokatit (origjinal)

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 1 ditë - Max. 2 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Neni 14(paragrafi2)
2. Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Neni 14(paragrafi2)
3. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 4
4. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 4
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License