Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
4
Prano vendimin e regjistrimit
(e modifikur më: 6/27/2017)

Espera hasta paso siguiente

0 ditë  -  0.5ditë

Rezultatet e pritshme

Vendim për subjektin e regjistruar 01 - Vendim për subjektin e regjistruar

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Max. 0.5ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 6
2. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 6

Informacion shtesë

Vendimi për regjistrim të subjektit mund të merret edhe personalisht, varësisht nga zgjedhja që bën agjenti regjistrues.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License