Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
5
Merr vendimin e regjistrimit dhe paguaj shërbimin
(e modifikur më: 6/27/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo avokat apo kontabilist i liçencuar

listuar në Website: https://goo.gl/MCtQQ0

Rezultatet e pritshme

Vendim për subjektin e regjistruar 01 - Vendim për subjektin e regjistruar

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 9,000
Shuma e shërbimit të agjentit
Shuma për regjistrim mund të jet edhe më ulët nga shuma zyrtare e tarifes së avokatëve varësisht nga vlerësimi personal i avokatit apo kontabilistit.

Korniza kohore

Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 11
2. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 11
3. Tarifa për avokatët (MK)
Tarifa për avokatët (MK)
Neni 8(paragrafi17)

Informacion shtesë

Me vet regjistrimin, subjekti përfiton numër amë dhe lidhet me zyrën për të hyra publike nga përfiton numër amë tatimor.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License