Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
9
Hap llogari bankare për firmën
(e modifikur më: 5/30/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Kartë bankare e subjektit 01 - Kartë bankare e subjektit
Kontratë me bankën për hapje të llogarisë Kontratë me bankën për hapje të llogarisë

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (origjinal + Kopje e tjeshtë)
2. 01 - Libre deuda de patente
Vendim për subjektin e regjistruar (Kopje e tjeshtë)
3. Nënshkrim i verifikuar
Nënshkrim i verifikuar (origjinal)
4. Formular për identifikim të klientit
Formular për identifikim të klientit (origjinal)
5. Formular aplikimi për llogari
Formular aplikimi për llogari (origjinal)
6. 01 - Libre deuda de patente
Pyetësor FATCA (origjinal)
Nëse tregtari individual ka kontabilist të zgjedhur, atëherë duhet t'i jep autorizim për qasje në llogarinë bankare.
1. Autorizim për llogarinë
Autorizim për llogarinë (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 10mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Min. 15mn - Max. 25mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 12
2. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 12

Informacion shtesë

Regjistri qendror informon bankën e përcaktuar në aplikimin për regjistrim. Banka obligohet të hap llogari bankare për subjektin. Pas regjistrimit, klienti me dorëzimin e formulareve të duhura, aktivizon llogarinë e hapur.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License