Vista previa e impresión

Propiedades
 
7
Merr lejen e qarkullimit
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo stacion i autorizuar për kontroll teknik

listuar në Website: https://goo.gl/KDSSQF

Njësia përkatëse

Zyrë e plicisë në qendrën për kontroll teknik

E hë: 08:00-16:00
Mar: 08:00-16:00
Mër: 08:00-16:00
E enj: 08:00-16:00
E pre: 08:00-16:00

Rezultatet e pritshme

Leje qarkullimi 01 - Leje qarkullimi
Etiketë e regjistrimit 01 - Etiketë e regjistrimit

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për leje qarkullimi (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Siguracion i automjetit (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa për kontroll teknik (origjinal)
4. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa për rrugët publike (origjinal)
5. 01 - Libre deuda de patente
Pagesë për etiketën e regjistrimit (origjinal)
6. 01 - Libre deuda de patente
Leje qarkullimi ekzistuese (origjinal)
7. 01 - Libre deuda de patente
Vërtetim për gjendjen e firmës (Kopje e tjeshtë)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji mbi automjetet (SQ)
Ligji mbi automjetet (SQ)
Nenet 33, 33a
2. Ligji mbi automjetet (MK)
Ligji mbi automjetet (MK)
Nenet 33, 33a

Informacion shtesë

Në çdo stacion të autorizuar për kontroll teknik gjendet edhe zyrë e policisë ku aplikuesi e merr lejen e qarkullimit.

Kërkim ndihme: Ministria për Punë të Brendshme

Enti përkatës

Ministria për Punë të Brendshme

R. 18 Nëntori, Nr. 33 , Gostivar 1200
Tel: +389 42 21 66 11

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License