Vista previa e impresión

Propiedades
 
22
Merr liçensën për transport
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Departamenti për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jetmir Aliu

Udhëheqës i departamentit për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jetmir.aliu@gostivari.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Liçensë transporti 01 - Liçensë transporti
Liçensë për automjetin 01 - Liçensë për automjetin

Korniza kohore

Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Nenet 8(paragrafi10), 9(paragrafi1)
2. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Nenet 8(paragrafi10), 9(paragrafi1)

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License