Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
9
Apliko për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Qendër e autorizuar për kontroll të kushteve tekniko-eksploatuese

Rr. Ilindenska, Nr. 298 , Gostivar 1230
Tel: + 389 42 21 50 35/+ 389 42 80 00 35
Fax: + 389 42 21 50 35

Rezultatet e pritshme

Fatura për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese 01 - Fatura për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për kushtet tekniko-eksploatuese (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Pagesë e taksës për kushte tekniko-eksploatuese (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Leje qarkullimi ekzistuese (Kopje e tjeshtë)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 20mn - Max. 30mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Neni 5(paragrafi1)
2. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Neni 5(paragrafi1)

Kërkim ndihme: Kartel ltd

Enti përkatës

Kartel ltd

Rr. Ilindenska, Nr. 298 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 50 35
Fax: +389 42 21 50 35
Website: www.kartel.mk

Njësia përkatëse

Departamenti për kontroll të kushteve tekniko-eksploatuese

E hë: 08:00-17:00
Mar: 08:00-17:00
Mër: 08:00-17:00
E enj: 08:00-17:00
E pre: 08:00-17:00
E shtu: 08:00-15:00
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License