Vista previa e impresión

Propiedades
 
6
Paguaj kontrollin teknik, etiketën e regjistrimit dhe taksën për rrugët publike
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesa për kontroll teknik 01 - Pagesa për kontroll teknik
Pagesë e taksës për kontroll teknik 01 - Pagesë e taksës për kontroll teknik
Pagesë për etiketën e regjistrimit 01 - Pagesë për etiketën e regjistrimit
Pagesa për rrugët publike 01 - Pagesa për rrugët publike

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fatura për kontroll teknik (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (3 origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 2,456
Shpenzimet për kontroll teknik
MKD 110
Taksa për kontroll teknik
MKD 60
Taksa për etiketën e regjistrimit
MKD 1,743
Taksa për rrugët publike
Shuma për shfrytëzimin e rrugëve publike varet nga numri i ulëseve të automjetit. Për automjetet deri 9 ulëse shuma është 1743 MKD, për automjetet me 10 deri 30 ulëse shuma është 5723 MKD

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për taksat administrative (MK)
Ligji për taksat administrative (MK)
Neni 37(tarifa11)
2. Tarifa për rrugët publike (MK)
Tarifa për rrugët publike (MK)
3. Tarifa për ekologji (MK)
Tarifa për ekologji (MK)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License