Vista previa e impresión

Propiedades
 
13
Paguaj trajnimin për shofer
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesa 01 - Pagesa

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 6,000
Shuma për trajnim

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Nenet 8x(paragrafi7, 8)
2. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Nenet 8s(paragrafi7, 8)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License