Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
14
Ndjek trajnimin për shofer
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo trajnues i autorizuar


List of authorized training providers/Lista e trajnuesve të autorizuar List of authorized training providers/Lista e trajnuesve të autorizuar

Rezultatet e pritshme

Çertifikatë trajnimi 01 - Çertifikatë trajnimi

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për trajnim (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Pagesë për trajnimin (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (Kopje e tjeshtë)
4. 01 - Libre deuda de patente
Patentë shoferi (Kopje e tjeshtë)

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Neni 8x(paragrafi3)
2. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Neni 8s(paragrafi3)

Informacion shtesë

Trajnimi organizohet në Gostivar. Trajnimi zgjat dy ditë, çdo ditë përmban sesione me kohëzgjatje nga katër orë.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License