Vista previa e impresión

Propiedades
 
12
Merr vërtetimin e punësimit të regjistruar
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Agjencioni për punësime

Rr. Kej Vardar, Nr. 1 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 80 15
Website: www.avrm.gov.mk

Njësia përkatëse

Zyra për regjistrim të punësimeve

E hë: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mar: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mër: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E enj: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E pre: 08:30-11:00, 11:30-16:30

Personi përgjegjës

Mybera Aliu

Zyrtare për punësime
Tel: +389 42 21 80 15
Email: mubera.aliu@avrmcv.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Vërtetim për punësimin e regjistruar 01 - Vërtetim për punësimin e regjistruar

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Kërkesë për vërtetim të punësimit të regjistruar (origjinal)
2. Autorizim për punësime
Autorizim për punësime (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 15mn - Max. 20mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 15mn

Kërkim ndihme: Agjencioni për punësime

Enti përkatës

Agjencioni për punësime

Rr. Kej Vardar, Nr. 1 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 80 15
Website: www.avrm.gov.mk

Njësia përkatëse

Zyra për regjistrim të punësimeve

E hë: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mar: 08:30-11:00, 11:30-16:30
Mër: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E enj: 08:30-11:00, 11:30-16:30
E pre: 08:30-11:00, 11:30-16:30

Personi përgjegjës

Hisen Amzai

Udhëheqës i agjencionit për punësim
Tel: +389 42 21 80 15
Email: hisen.amzai@avrmcv.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License