Vista previa e impresión

Propiedades
 
10
Dorëzo kërkesën
(e modifikur më: 7/26/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
5 ditë  -  15 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Qendra për shërbime komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Visar Rustemi

Asistent administrativ
Tel: +389 42 21 81 67
Email: visar.rustemi@gostivari.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Numër arkivi 01 - Numër arkivi

Dokumentet e nevojshme

1. Kërkesë për shfrytëzim të hapësirës publike
Kërkesë për shfrytëzim të hapësirës publike (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa e taksës për kërkesë (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë nga plani kadastror (4 copias)
4. 01 - Libre deuda de patente
Fletë pronësie (4 copias)
5. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa për çertifikatë nga plani (4 copias)
6. Projekti arkitekturor
Projekti arkitekturor (origjinal + 3 copias)
Në qoftë se aplikuesi është person juridik, nevojitet edhe vendimi i regjistrimit të firmës
1. 01 - Libre deuda de patente
Vendim për regjistrim firme (4 copias)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Max. 5mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 5 ditë - Max. 15 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Vendim i Këshillit Komunal
Vendim i Këshillit Komunal
Nenet 6, 9

Informacion shtesë

Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në 4 kopje. Me marrjen e lejes për shfytëzim të hapësirës publike, një komplet nga dokumentet mbahet ne komunë ndërsa 3 komplete i kthehen aplikuesit.

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Qendra për shërbime komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Gëzim Haxhi-Ejup

Udhëheqës
Tel: +389 42 21 81 67
Email: gzim.hadjiejup@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License