Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
12
Merr aktvendimin
(e modifikur më: 7/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Refet Imeri

Udhëheqës i departamentit për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11

Rezultatet e pritshme

Aktvendim për shfrytëzim të hapësirës publike 01 - Aktvendim për shfrytëzim të hapësirës publike

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për vetqeverisje lokale (SQ)
Ligji për vetqeverisje lokale (SQ)
Neni 20
2. Ligji për vetqeverisje lokale (MK)
Ligji për vetqeverisje lokale (MK)
Neni 20
3. Ligji për taksat komunale (SQ)
Ligji për taksat komunale (SQ)
Neni 9(paragrafi2)
4. Ligji për taksat komunale (MK)
Ligji për taksat komunale (MK)
Neni 9(paragrafi2)
5. Ligji për veprimtari hoteliere (SQ)
Ligji për veprimtari hoteliere (SQ)
Neni 12(paragrafi3)
6. Ligji për veprimtari hoteliere (MK)
Ligji për veprimtari hoteliere (MK)
Neni 12(paragrafi3)
7. Vendim i Këshillit Komunal
Vendim i Këshillit Komunal
Neni 11

Informacion shtesë

Shuma llogaritet nga ana e komunës në bazë të sipërfaqes në metër katror për çdo ditë varësisht nga zona ku gjenden hapësirat dhe komunikohet në aktvendim. Për zonën 1 shuma ditore është 10 MKD për metër katror; për zonën 2 shuma ditore është 8 MKD për metër katror dhe për zonën 3 shuma është 5 MKD për metër katror.

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License