Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
15
Merr lejen afatgjate për shfrytëzim të hapësirave publike
(e modifikur më: 7/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Refet Imeri

Udhëheqës i departamentit për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11

Rezultatet e pritshme

Leje për shfrytëzim të hapësirës publike Leje për shfrytëzim të hapësirës publike

Korniza kohore

Pritja në radhë: Max. 5mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për vetqeverisje lokale (SQ)
Ligji për vetqeverisje lokale (SQ)
Neni 20
2. Ligji për vetqeverisje lokale (MK)
Ligji për vetqeverisje lokale (MK)
Neni 20
3. Ligji për taksat komunale (SQ)
Ligji për taksat komunale (SQ)
Neni 9(paragrafi2)
4. Ligji për taksat komunale (MK)
Ligji për taksat komunale (MK)
Neni 9(paragrafi2)
5. Ligji për veprimtari hoteliere (SQ)
Ligji për veprimtari hoteliere (SQ)
Neni 12(paragrafi3)
6. Ligji për veprimtari hoteliere (MK)
Ligji për veprimtari hoteliere (MK)
Neni 12(paragrafi3)
7. Vendim i Këshillit Komunal
Vendim i Këshillit Komunal
Nenet 14, 15

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License