Vista previa e impresión

Propiedades
 
7
Merr projektin arkitekturor
(e modifikur më: 7/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo arkitekt i liçencuar

të listuara poshtë në Website: http://www.komoraoai.mk/al/antaret

Rezultatet e pritshme

Projekti arkitekturor Projekti arkitekturor

Korniza kohore

Pritja në radhë: Max. 5mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn

Informacion shtesë

Shpërblimi për arkitektin paguhet drejtpërdrejt, shuma dallon nga një arkitekt në tjetrin, nuk ka tarifë fikse ligjore.

Kërkim ndihme: Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar

Enti përkatës

Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar

Rr. Dame Gruev, Nr. 14-a , Shkup 1000
Tel: +389 23 22 23 56
Website: http://www.komoraoai.mk/en/

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License