Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
6
Autorizim notarial arkitektit
(e modifikur më: 7/26/2017)

Shpenzimet

( ver detalles )

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

MKD 580
15 mn  -  40 mn
15 ditë  -  30 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo zyrë notariale

Rezultatet e pritshme

Autorizim i notarizuar 01 - Autorizim i notarizuar

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim
2. Autorizim arkitektit (shembull)
Autorizim arkitektit (shembull)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

Në qoftë se aplikuese vet përpilon autorizimin
MKD 100
Verifikim i autorizimit
MKD 50
Taksë gjyqësore
MKD 30
Harxhime tjera
Në qoftë se autorizimi përpilohet nga noteri
MKD 400
Mënyra e pagesës: para në dorë
Aplikuesit mund të shfrytëzojnë shembullin e dhënë për autorizim (shif në dokumentet e nevojshme) dhe të kërkojnë vetëm vulosje nga ana e noterit.

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 30mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 15 ditë - Max. 30 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Tarifa për shërbimet notariale (MK)
Tarifa për shërbimet notariale (MK)
Nenet 15, 35(paragrafi1), 55(paragrafi1, 2)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License