Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
20
Apliko për liçensë për taksi
(e modifikur më: 5/26/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
5 ditë  -  15 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Qendra për shërbime komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Visar Rustemi

Asistent administrativ
Tel: +389 42 21 81 67
Email: visar.rustemi@gostivari.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Numër arkivi 01 - Numër arkivi

Dokumentet e nevojshme

1. Kërkesë për liçensë transporti
Kërkesë për liçensë transporti (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa e taksës për liçensën (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Pagesa e liçensës për automjetin (origjinal)
4. 01 - Libre deuda de patente
Vërtetim për gjendjen e firmës (Kopje e tjeshtë)
5. 01 - Libre deuda de patente
Vërtetim për punësimin e regjistruar (origjinal)
6. 01 - Libre deuda de patente
Çertifikatë për shofer (Kopje e tjeshtë)
7. 01 - Libre deuda de patente
Leje qarkullimi (Kopje e tjeshtë)
8. 01 - Libre deuda de patente
Vërtetim për kushtet tekniko-eksploatuese (origjinal)
9. 01 - Libre deuda de patente
Vërtetim për standardet ekologjike (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Max. 5mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 5 ditë - Max. 15 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Nenet 8(paragrafi1, 3, 6)
2. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Nenet 8(paragrafi1, 3, 6)

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Qendra për shërbime komunale

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Gëzim Haxhi-Ejup

Udhëheqës
Tel: +389 42 21 81 67
Email: gzim.hadjiejup@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License