Vista previa e impresión

Propiedades
 
3
Paguaj siguracionin e automjetit dhe talsen për kushtet tekniko-eksploatuese
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesë e siguracionit të automjetit 01 - Pagesë e siguracionit të automjetit
Pagesë e taksës për kushte tekniko-eksploatuese 01 - Pagesë e taksës për kushte tekniko-eksploatuese

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fatura e siguracionit të automjetit (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 6,166
Shuma e siguracionit te automjetit
MKD 611
Shuma e siguracionit te pasagjerëve
30 % of total cost
- MKD 2,033.1
30% nga shuma e përgjithshme për taksi
Total cost: 6,777
MKD 50
Taksa për kushtet tekniko-eksploatuese

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 10mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për taksat administrative (MK)
Ligji për taksat administrative (MK)
Neni 37(tarifa1)
2. Tarifa për siguracion të automjetëve (MK)
Tarifa për siguracion të automjetëve (MK)
3. Tarifa për siguracion të psagjerëve (MK)
Tarifa për siguracion të psagjerëve (MK)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License