Vista previa e impresión

Propiedades
 
5
Apliko për kontroll teknik
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo stacion i autorizuar për kontroll teknik

listuar në Website: https://goo.gl/KDSSQF

Rezultatet e pritshme

Technical control application fee 01 - Technical control application fee
Pagesë për etiketën e regjistrimit 01 - Pagesë për etiketën e regjistrimit
Pagesa për rrugët publike 01 - Pagesa për rrugët publike
Fatura për kontroll teknik 01 - Fatura për kontroll teknik
Kërkesë për leje qarkullimi 01 - Kërkesë për leje qarkullimi

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Leje qarkullimi ekzistuese (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 15mn
Koha në sportel: Min. 15mn - Max. 20mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji mbi automjetet (SQ)
Ligji mbi automjetet (SQ)
Nenet 49, 62a
2. Ligji mbi automjetet (MK)
Ligji mbi automjetet (MK)
Nenet 49, 62a

Informacion shtesë

Aplikuesi duhet të merr automjetin për kontroll.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License