Vista previa e impresión

Propiedades
 
6
Paguaj kontrollin teknik, etiketën e regjistrimit dhe taksën për rrugët publike
(e modifikur më: 5/26/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesa për kontroll teknik 01 - Pagesa për kontroll teknik
Pagesë e taksës për kontroll teknik 01 - Pagesë e taksës për kontroll teknik
Pagesë për etiketën e regjistrimit 01 - Pagesë për etiketën e regjistrimit
Pagesa për rrugët publike 01 - Pagesa për rrugët publike

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fatura për kontroll teknik (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (3 origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 2,456
Shpenzimet për kontroll teknik
MKD 60
Taksa për etiketën e regjistrimit
MKD 2,881
Taksa për rrugët publike
Për automjetet deri 900 cm3, shuma është 1030 MKD.
Për automjetet prej 901 cm3 deri 1350 cm3, shuma është 1505 MKD.
Për automjetet prej 1351 cm3 deri 1800 cm3, shuma është 2159 MKD
Për automjetet prej 1801 cm3 deri 2500 cm3, shuma është 2881 MKD.
Për automjetet prej 2501 cm3 deri 3150 cm3, shuma është 4307 MKD.
Për automjetet mbi 3151 cm3 shuma është 5723 MKD.
Shuma për shfrytëzimin e rrugëve publike varet nga fuqia e automjetit.

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për taksat administrative (MK)
Ligji për taksat administrative (MK)
Neni 37(tarifa11)
2. Tarifa për rrugët publike (MK)
Tarifa për rrugët publike (MK)
3. Tarifa për ekologji (MK)
Tarifa për ekologji (MK)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License