Vista previa e impresión

Propiedades
 
18
Paguaj çertifikatën për shofer dhe taksat e liçensës për taksi
(e modifikur më: 4/12/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesa për çertifikatë 01 - Pagesa për çertifikatë
Pagesa e taksës për liçensë 01 - Pagesa e taksës për liçensë
Pagesa e liçensës për automjetin 01 - Pagesa e liçensës për automjetin

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (3 origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 250
Taksa për çertifikatë shoferi
MKD 3,000
Taksa për liçensën për taksi
MKD 6,000
Taksa për liçensën e automjetit

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për taksat administrative (MK)
Ligji për taksat administrative (MK)
Nenet 37(paragrafi3, 15)
2. Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
Neni 13

Informacion shtesë

Pagesa duhet bërë në tre fletëpagesa të veçantë.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License