Vista previa e impresión

Propiedades
 
16
Nënshtrohu testit për shofer
(e modifikur më: 5/26/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
5 ditë  -  30 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Departamenti për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jetmir Aliu

Udhëheqës i departamentit për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jetmir.aliu@gostivari.gov.mk

Rezultatet e pritshme

Vërtetim nga testimi për shofer 01 - Vërtetim nga testimi për shofer

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim

Korniza kohore

Koha në sportel: Max. 2h
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 5 ditë - Max. 30 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
Nenet 2, 10, 12

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License