Vista previa e impresión

Propiedades
 
8
Cakto takim për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
(e modifikur më: 5/30/2017)

Espera hasta paso siguiente

0.5ditë  -  1 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Qendër e autorizuar për kontroll të kushteve tekniko-eksploatuese

Rr. Ilindenska, Nr. 298 , Gostivar 1230
Tel: + 389 42 21 50 35/+ 389 42 80 00 35
Fax: + 389 42 21 50 35

Rezultatet e pritshme

Takim 01 - Takim

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 0.5ditë - Max. 1 ditë

Informacion shtesë

Takimi mund të caktohet në vet hapësirat e qendrës ose nëpërmjet telefonit.

Kërkim ndihme: Kartel ltd

Enti përkatës

Kartel ltd

Rr. Ilindenska, Nr. 298 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 50 35
Fax: +389 42 21 50 35
Website: www.kartel.mk

Njësia përkatëse

Departamenti për kontroll të kushteve tekniko-eksploatuese

E hë: 08:00-17:00
Mar: 08:00-17:00
Mër: 08:00-17:00
E enj: 08:00-17:00
E pre: 08:00-17:00
E shtu: 08:00-15:00
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License