Vista previa e impresión

Propiedades
 
10
Paguaj kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
(e modifikur më: 5/30/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesë për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese 01 - Pagesë për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fatura për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 3,000
Shuma për vërtetimin e kushteve tekniko-ekspoatuese dhe ekologjike

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
Neni 5(paragarfi5)
2. Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
Neni 5(paragrafi5)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License