Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
3
Apliko për regjistrim të subjektit
(e modifikur më: 9/12/2017)

Espera hasta paso siguiente

1 ditë  -  2 ditë

Rezultatet e pritshme

Njoftim me email 01 - Njoftim me email

Dokumentet e nevojshme

1. Marrëveshje e themeluesve me depozitim jomonetarë
Marrëveshje e themeluesve me depozitim jomonetarë (origjinal)
2. Deklaratë e themeluesve
Deklaratë e themeluesve (origjinal)
3. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë në bazë të nenit 7 (origjinal)
4. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë në bazë të nenit 32 (origjinal)
5. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë në bazë të nenit 29 (origjinal)
6. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (Kopje e tjeshtë)
Nga të gjithë themeluesit
7. Nënshkrim i verifikuar
Nënshkrim i verifikuar (origjinal)
Nga të gjithë themeluesit
8. 01 - Libre deuda de patente
Deklaratë e avokatit
Në qoftë se subjekti regjistrohet me depozitim jomonetar, duhet të dorëzohet edhe raporti i vlerësuesit.
1. 01 - Libre deuda de patente
Raport i vlerësimit
Në qoftë se subjekti regjistrohet me depozitim monetar, marrëveshja duhet të përmbajë të dhëna edhe për shumën e depozitës së paguar në llogarinë e përkohshme të subjektit.
1. Marrëveshje mes themeluesve
Marrëveshje mes themeluesve (origjinal)
2. 01 - Libre deuda de patente
Fetëpagesë e pagesës së depozitës monetare (origjinal)
Në qoftë se themeluesit e subjektit caktojnë administratorë, atëherë duhet të dorëzohet edhe deklarata e administratorit.
1. Deklaratë e udhëheqësit
Deklaratë e udhëheqësit (origjinal)

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 1 ditë - Max. 2 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Ligji për sistemin njësportel (ENG)
Neni 4
2. Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Ligji për sistemin njësportel (SQ)
Neni 4
3. Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Neni 170
4. Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Neni 170
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License