Vista previa e impresión

Propiedades
 
Merr raportin nga vlerësimi
(e modifikur më: 9/12/2017)
Ky hap është fakultativ

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo vlerësues i liçencuar

listuar në Website: https://goo.gl/EXmIAQ

List of authorized appraisers/ Lista e vlerësuesve të autorizuar List of authorized appraisers/ Lista e vlerësuesve të autorizuar

Rezultatet e pritshme

Raport i vlerësimit 01 - Raport i vlerësimit

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 6,000
Shuma për vlerësim

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 15mn

Arsyetimi ligjor

1. Tarifa për vlerësuesit (MK)
Tarifa për vlerësuesit (MK)
Neni 3(paragrafi2)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License